Käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Resistentia Oy

Harjuviita 14 D 36

FIN-02110 Espoo

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Harri Salminen, sähköpostiosoite harri (at) resistentia (dot) com.  

Rekisterin tarkoitus, tietosisältö ja tietolähteet

Tämä tietosuojailmoitus koskee Resistentian asiakasrekisteriä. Rekisteriä ylläpidetään Resistentian asiakassuhteiden hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi. Rekisteriin talletetaan asiakkaista nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tieto asiakkaan laskusta vastaavasta tahosta (mikäli poikkeaa palvelua käyttävästä henkilöstä). Lisäksi rekisteriin talletetaan tiedot asiakkaan suorittamista ja hänelle suunnitelluista harjoituksista, sekä asiakkaan tekemistä kuntotesteistä.

Rekisterin tiedot saadaan pääosin palvelun asiakkailta. Lisäksi asiakkaan harjoitussuunnitelmaan saadaan tietoja Resistentian valmennuspalvelun tuottavilta valmentajilta.

Palvelun asiakas vastaa siitä, että hänen järjestelmäänsä kirjaamat kuntotestien tulokset ovat totuudenmukaiset.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä palvelun ulkopuolelle. Asiakastietoja voidaan käyttää suoramainontaan, mikäli asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaaminen

Resistentia tekee kaikkensa tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi. Tiedot on talletettu tietokantaan, jonka käyttöä suojataan ja rajoitetaan useilla eri menetelmillä.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan selosteen alussa nimetylle rekisterinpitäjälle.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Selostetta muutettu viimeksi 11.5.2016 (yhteystiedon muutos).